Briketi

Slika 64
Ekološki čist briket bez primjesa ljepila ili drugih vezivnih komponenata.

Dimenzije:
Prečnik: 70 mm
Dužina CCA 70 mm

PAKOVANJE
Briket se pakuje u PVC vreće.
Težina pakovanja: 25 kg
Broj pakovanja u paleti: 40
Težina palete: 1000 kg
DRVENI PELET (bez primjesa)
Pakovanje po 15kg, PVC vreae

Karakteristike:
Vrsta drveta: Jela-Smrea
Sadržaj vode: 6,38 %
Pepeo: 0,44 %
Gornja energetska vrijednost: 20144 kJ/kg-5,60 kWh
Neto energetske vrijednost: 18796 kJ/kg-5,22 kWh
Analiza peleta ura?ena u Energetika Ljubljana.
0 0

Primjer certifikat

Slika 65

Brojač posjeta

Broj online korisnika: 2

Broj jedinstvenih posjeta: 61134

Ukupno pregleda: 407897