Lijepljene ploče

Bild 78
Lijepljeni elementi 2,3 i 4-slojno lijepljeni

Prozvodnja lijepljenih elemenata započinje sa odabirom kvalitetnih trupaca gdje se naročita pažnja polaže na veličinu i kvalitet dasaka. Daske se slažu u palete koje omogućavaju kvalitetno sušenje svake pojedine daske.

Drvo se vještački suši u sušarama uz stalni nadzor stručnog osoblja na vlažnost od 12±2%. Nakon toga se vrši sortiranje po kvalitetu i načinu rezanja.
Dimenzije

72 x 86 mm RTR
72 x 95 mm RTR
63 x 86 mm RTR
63 x 75 mm RTR
48 x 95 mm RTR
84 x 86 mm RTTR
84 x 95 mm RTTR
96 x 95 mm RTTR
96 x 86 mm RTTR
T- Dužinski spajani

Dužinski spoj do 6000 mm
72 x 86 mm -duzinski spoj
72 x 95 mm -duzinski spoj
63 x 86 mm- duzinski spoj
63 x 75 mm- duzinski spoj
48 x 95 mm- duzinski spoj
84 x 86 mm- duzinski spoj
84 x 95 mm- duzinski spoj
96 x 95 mm- duzinski spoj
96 x 86 mm- duzinski spoj

Elementi sa licem iz jednog dijela dužine su do 3000 mm.
Elementi sa spajanim licem spajaju se do 6000 mm.
Elementi su troslojno lijepljeni.

Lijepljene stolarske ploce proizvodimo u više klasa i dimenzija
Ploce su dužine do 3000 mm
Širina do 800 mm
Elementi za vrata:
FRIZOVI I ŠTOKOVI
Proizvodimo u II-klase
I-Klasa sa licem iz jednog dijela
II-klasa sa dužinski spajanim licem.

Priprema za ljepljenje:

Prije ljepljenja, elementi se prohoblaju sa rotacionom blanjalicom. Ovaj način blanjanja omogućava ravniju površinu a ujedno i otvara pore drveta što omogućava bolje lijepljenje.

Ljepilo:

Za debljinsko lijepljenje elemenata koristimo ljepilo RAKOLL D4.

Sortiment drveta:

Jela / Smreka


Elementi su ispitani sa strane Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, odsjek Mehaničke tehnologije drveta, broj 1261003
0 0

Brojač posjeta

Anzahl der Online-Nutzer: 1

Anzahl der eindeutige Besucher: 62137

Ansicht gesamt: 414354