Kontakt

OBRT comerc d.o.o.
Pribava bb. , 75320 Gračanica


ID broj: 4209197010003
PDV broj: 209197010003
Poreski broj: 03280792
Kantonalni sud Tuzla: U/I-56/04


Transakcijski računi:

Intesa Sanpaolo Banka dd.:1542002000241575
Raiffeisen Bank dd.: 1610250005590060
Vakufska Banka dd.: 1603605500002084


Kontakti:


Direktor:
Tel: 00387 (0)35 715 412
Fax: 00387 (0)35 715 413
E-mail: obrtcomercdoo@bih.net.ba


Računovodstvo:
Tel: 00387 (0)35 715 412
Tel/Fax: 00387 (0)35 715 413
E-mail: obrtcomercdoo@bih.net.ba


Prodaja:
Tel/Fax: 00387 (0)35 715 411
Fax: 00387 (0)35 715 411
E-mail: prodaja@obrtcomerc.com


Rezana građa: 00387 061 734 833
Lijepljeni program: 00387 061 634 037

0 0